Integritetspolicy för Riksdapp

Generell information

Riksdapp är en applikation som hjälper dig att följa vad som händer i Sveriges Riksdag genom att ta del av nya beslut och resonemang. Om du vill kan du även passa på att själv ta ställning anonymt i olika sakfrågor och låta Riksdapp illustrera det sammantagna resultatet för dig. Målet är att vara en hjälp och ett verktyg för att hitta vilket riksdagsparti som tycker mest likt dig själv. Ungefär som en valbarometer, fast med fokus på sakfrågor och det som faktiskt beslutas kring i riksdagen. Denna integritetspolicy gäller samtliga användare av Riksdapp oavsett plattform. Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy, vänligen skicka dem i ett mail till riksdapp@gmail.com.

Anonymitet

Som du kommer att märka när du startar appen så krävs ingen inloggning. Anonymitet är viktigt för oss och riksdapp gör inga försök att identifiera dig.

Information som samlas in

Riksdapp samlar inte in några personliga uppgifter och vi vet inte vem du är. Om du väljer att svara på sakfrågor i applikationen så lagras de svar du anger på riksdapps server men du förblir anonym genom hela processen.

Så här fungerar det: när du startar Riksdapp för första gången så genereras en ny, anonym identitet som inte på något vis är kopplad till dig. Denna identitet används därefter för all kommunikation med Riksdapps server, vilket gör det möjligt för Riksdapp att lagra och visa just ditt resultat.

Hur insamlad information används

Genom att lagra dina anonyma svar på diverse sakfrågor är det möjligt att visa statistik och illustrationer över dina tidigare svars karaktär. Detta är en av Riksdapps viktigaste funktioner men är valfritt för användaren att bruka.

Riksdapp förbehåller sig rätten att visualisera och åskådliggöra insamlad statistik samt att dela denna aggregerade och anonyma information med tredje part.

Informationssäkerhet

Riksdapp följer allmänt accepterad branschstandard och upprätthåller skäliga säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten, integriteten och sekretessen av din information.